Groslay : Joël Boutier (DVD, sortant) 49,93%, Jacques Clouet (app. MoDem) 44,46%, Serge Grossvak (PCF) 5,61%